Edimax Mailserver Manual

top
Soortgelijke onderwerpen over deze Edimax
Edimax verbouwing
webserver op Edimax
Web pagina synchronisatie server
Andere onderwerpen op deze Edimax
Vogels
Insecten

SMTP server

Top-directory

De server heeft een hoofd-directory, waarbinnen alle files aanwezig moeten zijn. Ook alle configuratie-files worden relatief ten opzichte van deze top-directorie gezocht.

Default is de werk-directory /var/mail. Op de commandline (of configuratie in inetd) kan een andere directory worden opgegeven.

Als deze directory niet aanwezig is, neemt de server geen verkeer aan, met als foutmelding aan de oproeper: 421 service temporarily not available.

Inkomend

De server luistert op poort 25 (default) naar binnenkomende berichten. Omdat deze server onder beheer van inetd werkt, neemt deze server geen resources zolang de server niet wordt aangesproken.

Protocol

De server spreekt uitsluitend eenvoudig SMTP. Dus géén Extended SMTP ofwel ESMTP.

Local en remote

De file /etc/edimax.config/smtp.local-servers bevat de IP-adressen van alle computers die als 'vertrouwd' moeten worden beschouwd. Immers: alleen 'vertrouwde' computers mogen via deze mail-server ook mail naar Internet versturen.
Niet-vertrouwde computers mogen dat uiteraard niet, want anders zal er dankbaar gebruik van gemaakt worden door spammers.

Groepen vertrouwde computers worden opgegeven door eenvoudig het netwerk-adres gevolgd door het netwerk-masker te schrijven in deze file.

Als voorbeeld alle private IP adressen (RFC1918):

Netwerk_address	Mask
10.0.0.0	10.255.255.255
172.16.0.0	172.31.255.255
192.168.0.0	192.168.255.255

Spam

Binnenkomende connecties worden vergeleken met een lijst van geblokkeerde IP adressen. Deze lijst staat in de file /etc/smtp.blocked_servers.txt.

Groepen geblokkeerde computers worden opgegeven door eenvoudig het netwerk-adres gevolgd door het netwerk-masker te schrijven in deze file.

Voorbeeld:

Netwerk_address	Mask
10.0.0.0	255.255.255.0
192.168.28.0	255.255.255.0

Een connectie vanaf zo'n server wordt geweigerd met de melding: 550 relay not allowed

Domain en Localpart

Een mailbox-naam bestaat uit 2 delen:

open folder Archief
open folder Afleveren van mail
open folder Queues
open folder Configuratie


Voor op- of aanmerkingen over deze pagina klik hier